Kiến thức phái sinh, Phái sinh

Chính sách CK phái sinh với HĐTL chỉ số cổ phiếu

STT Chính sách Nội dung Ghi chú
I. Tỷ lệ ký quỹ
1 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu 17% Theo quy định tại VSD
II.Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ
2 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Tỷ lệ duy trì) 85% Là tỷ lệ được giao dịch tối đa khi mở mới vị thế
3 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ cảnh báo (Tỷ lệ cảnh báo) 87% Khi Tỷ lệ sử sụng tài sản ký quỹ của tài khoản  lớn hơn Tỷ lệ cảnh báo và nhỏ hơn Tỷ lệ xử lý, Khách hàng cần bổ sung tài sản ký quỹ để đưa Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ  của tài khoản về Tỷ lệ duy trì.
4 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Tỷ lệ xử lý) 90% Khi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ xử lý, TCBS sẽ tự động đóng vị thế bắt buộc để đưa Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về Tỷ lệ duy trì.
5 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ sau rút ký quỹ 80% Khách hàng được rút ký nếu sau khi rút, Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ không vượt quá 80%.
III. Giới hạn vị thế
6 Giới hạn vị thế HĐTL chỉ số cổ phiếu NĐT cá nhân: 5000 HĐ
NĐT tổ chức: 10.000 HĐ
NĐT chứng khoán chuyên nghiệp: 20.000 HĐ
Theo quy định tại VSD
IV. Thanh toán nghĩa vụ VM lỗ
7 Thời hạn thanh toán nghĩa vụ VM lỗ ngày T 8h ngày T+1
(Ngày T: ngày giao dịch phát sinh nghĩa vụ VM lỗ)
Nếu KH không nộp đủ nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, TBCS sẽ rút tiền ký từ VSD và/hoặc đóng vị thế bắt buộc để thanh toán cho nghĩa vụ VM lỗ.
8 Lãi ứng thanh toán VM 11.5%/năm
(lãi suất cho vay ký quỹ dành cho KH phổ thông_ theo công bố của TCBS từng thời kỳ)
Trường hợp không thu được hết nghĩa vụ thanh toán VM tại ngày T+1, TCBS sẽ tiếp tục xử lý tại các ngày giao dịch tiếp theo. Số tiền chậm thanh toán sẽ bị tính lãi.
V. Xử lý tài khoản vi phạm ngưỡng cảnh báo mức 3 tại VSD sau giờ giao dịch
9 Thời hạn KH nộp ký quỹ bổ sung để đưa Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về Tỷ lệ duy trì 3h30 ngày T
(Ngày T: ngày giao dịch phát sinh trạng thái vi phạm)
Nếu KH không nộp ký quỹ bổ sung đúng hạn, TCBS hỗ trợ giải ngân tiền mặt vào tài khoản vi phạm để đưa Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ về 95%.
Ngày T+1: TCBS đóng vị thế bắt buộc và/hoặc rút ký quỹ từ VSD về để thu hồi nợ.
10 Phí giải ngân hỗ trợ 11.5%/năm
Total 1 Votes
100%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Thời gian thị trường phái sinh mở cửa để giao dịch hợp đồng tương lai sẽ sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút, nhưng kết thúc cùng lúc với thị trường cơ sở, cụ thể như sau:

Phiên sáng:

  • Phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa: 8h45 – 9h00
  • Phiên khớp lệnh liên tục: 9h00 – 11h30
  • Giao dịch thỏa thuận: 8h45 – 11h30

Nghỉ trưa: 11h30 – 13h00

Phiên chiều:

  • Phiên khớp lệnh liên tục: 13h00 – 14h30
  • Phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14h30 – 14h45
  • Giao dịch thỏa thuận: 13h00 – 14h45
Đặc điểm  Chứng khoán cơ sở  Chứng khoán phái sinh 
Định nghĩa Là khoản vay Công ty chứng khoán cấp cho NĐT thực hiện giao dịch mua. Khoản vay này được đảm bảo từ tiền mặt hoặc cổ phiếu trên tài khoản chứng khoán Là khoản đặt cọc nhằm đảm bảo nghĩa vụ thanh toán trong tương lai
Đối tượng ký quỹ Bên mua Bên mua và bên bán
Chi phí Lãi suất vay theo quy định của từng CTCK Không có
Tính chất Không bắt buộc
Tùy theo nhu cầu của NĐT
Bắt buộc

Để tham gia giao dịch HĐTL cả bên mua và bên bán có nghĩa vụ phải đặt cọc

Cơ chế thanh toán lãi/lỗ hằng ngày. Cụ thể, nhà đầu tư (NĐT) khi giao dịch và nắm giữ các vị thế trong các hợp đồng chứng khoán phái sinh sẽ phải thực hiện thanh toán toàn bộ lãi/lỗ phát sinh từ các vị thế đó mỗi ngày:

  • Nếu trạng thái lỗ ròng: NĐT sẽ phải thanh toán đầy đủ toàn bộ số lỗ phát sinh trước 8h sáng ngày giao dịch kế tiếp
  • Nếu trạng thái lãi ròng: TCBS sẽ thanh toán đầy đủ số lãi phát sinh chậm nhất trong ngày giao dịch kế tiếp

Lãi/lỗ mỗi vị thế được tính toán dựa trên giá giao dịch đóng cửa của hợp đồng tương lai đó. Riêng đối với các hợp đồng tương lai chỉ số đến ngày đáo hạn, lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chỉ số tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai đó.

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, có giá trị phụ thuộc vào giá trị của tài sản cơ sở (hàng hoá, công cụ tài chính). Giá giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thời điểm thực hiện sẽ ở một ngày cụ thể trong tương lai. Gồm 4 loại:
– Hợp đồng quyền chọn
– Hợp đồng tương lai
– Hợp đồng kỳ hạn
– Hợp đồng hoán đổi
Tại thị trường Việt Nam hiện mới cho phép giao dịch HĐTL chỉ số cổ phiếu (Tài sản cơ sở là chỉ số VN30) và trái phiếu chính phủ (tài sản cơ sở là TPCP kỳ hạn 5 năm/kỳ hạn 10 năm).

Tags :