Vì sao tôi đầu tư lãi mà Index của tôi tháng này so với tháng trước lại giảm?

Index sẽ được tính hàng ngày, dựa theo tỷ lệ giữa

Khi khách hàng lãi/lỗ thì Giá trị danh mục cuối ngày sẽ tăng/giảm một lượng tương ứng do

Giá trị danh mục cuối ngày = Giá trị danh mục đầu ngày + Tổng giá trị giao dịch mua – Tổng giá trị giao dịch bán + Lợi nhuận

=> Công thức trên có thể viết lại dạng

=> Index ngày T tăng hay giảm nhiều dựa vào tỷ lệ giữa Lợi nhuận/(Giá trị danh mục đầu ngày + Tổng giá trị giao dịch Mua), từ đây dẫn đến các trường hợp:

 • Ngày 1 có số tiền lãi cao nhưng giá trị danh mục cũng cao
  => Tỷ lệ này thấp => Index không biến động nhiều
 • Ngày 2 có số tiền lỗ không cao bằng ngày 1 ở trên nhưng giá trị danh mục thấp
  => Tỷ lệ này cao => Index biến động nhiều

Ví dụ: 

Ngày 1/8:  

 • Index ngày(T-1) = 104
 • Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 100,000 VND/cp
 • Giá trị danh mục đầu ngày = 0 (chưa có cổ phiếu)
 • Khách hàng MUA 1,000 VNM giá 100,000 VND/cp
  => Giá trị Mua = 1,000*100,000 = 100,000,000 VND
 • Giá đóng cửa VNM: 101,000 VND/cp
 • GTDM cuối ngày = 1,000*104,000 = 101,000,000 VND
 • Lợi nhuận: 1,000,000 VND

=> Index ngày 1/8 = 104 * (104,000,000+0) / (0+100,000,000) = 105.4

=> KH lãi 1,000,000 VND & Index tăng 1.4 điểm

Ngày 15/8: 

 • Index ngày(T-1) = 104
 • Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 104,000 VND/cp
 • GTDM đầu ngày: 31,200,000 VND (=300*104,000)
 • Không có giao dịch
 • Giá cổ phiếu VNM vào cuối ngày 103,000 VND/cp
 • GTDM cuối ngày: 30,900,000 VND (=300*103,000)
 • Lợi nhuận: -500,000 VND

=> Index ngày 2/8 = 104 * (51,000,000+0) / (51,500,000 +0) = 102

=> KH lỗ -500,000 VND & Index giảm 2 điểm

Lưu ý: Ngày 1/8 dù KH lãi 1,000,000 VND, gấp 2 lần số lượng lỗ ngày 15/8 (500,000 VND) nhưng do tỷ lệ Lợi nhuận/(Giá trị danh mục đầu ngày + Tổng giá trị giao dịch Mua) ở 2 ngày chênh lệch nên số điểm tăng ở ngày 1/8 (tăng 1.4 điểm) lại ít hơn số điểm giảm ở ngày 15/8 (giảm 2 điểm).

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?