Vào ngày đáo hạn chứng quyền lãi/ lỗ tôi nhận được gì?

Nếu giữ chứng quyền đến đáo hạn:

  • Lỗ: Nhà đầu từ không nhận được gì
  • Hòa vốn: Nhà đầu tư không nhận được gì
  • Lãi thì Nhà đầu tư:
    – Nhận được số tiền chênh lệch vào ngày T+5 = (Giá thanh toán – Giá thực hiện) x (Số lượng CW/Tỷ lệ chuyển đổi)
    – Nộp thuế = 0.1% x Giá thanh toán x (Số lượng CW/ Tỷ lệ chuyển đổi)
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?