Trong chương trình “Giới thiệu sản phẩm” thì Vay ký quỹ (Margin) là áp dụng tất cả các gói vay hay tuỳ vào từng gói ?

Chỉ áp dụng cho sản phẩm vay Margin thường, không bao gồm các sản phẩm vay margin đặc biệt: Margin T+ và Dynamic Margin

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?