Tôi có thể đồng thời làm iTrader cơ sở và Phái sinh không? Cách đăng ký?

Có. Quý khách cần có các điều kiện sau:

  • Có tài khoản phái sinh đã kích hoạt
  • Không có vị thế đang mở và/ hoặc lệnh đang treo
  • Đăng ký trở thành iTrader Phái Sinh trong mục iWealth Partner, mục iCopy Phái Sinh
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?