Thứ tự cắt tiền khi giao dịch tại TCBS

Hệ thống sẽ ưu tiên cắt tiền cho lệnh mua cổ phiếu theo thứ tự: Tiền mặt trên TKCK → Tiền mặt khả dụng trên TKNH liên kết (nếu có) → Tiền mặt khả dụng trên iSave (nếu bật tính năng sử dụng sức mua iSave) → Tiền bán chờ về để tiết kiệm phí ứng cho khách hàng.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?