Thời gian nhận được iXu từ chương trình “Giới thiệu mở tài khoản”?

TCBS sẽ gửi tặng iXu vào tài khoản chứng khoán vào ngày 15 của tháng tiếp theo tính từ ngày kết thúc chu kỳ 1 tháng kích hoạt tài khoản thành công.
Ví dụ: Chị Nhi giới thiệu chị Thủy mở tài khoản tại TCBS và tài khoản được kích hoạt ngày 05/01/2023.
Đến ngày 15/01/2023, giá trị tài sản của chị Thủy đạt 100 triệu.
Ngày 05/02/2023 là ngày kết thúc chu kỳ 1 tháng tính từ ngày tài khoản chị Thủy kích hoạt thành công. Nên đến ngày 15 của tháng tiếp theo, tức ngày 15/03/2023, chị Thủy và chị Nhi sẽ được nhận iXu từ TCBS.
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?