Tham gia sao chép iCopy phái sinh sẽ mất những chi phí nào?

  • Phí/thuế như giao dịch thông thường, tham khảo tại đây
  • Phí Quản lý tài khoản: Là phí iCopier trả cho TCBS, tính trên AUM của tài khoản iCopier
  • Phí Thông tin: Là phí iCopier trả cho iTrader, tính trên AUM của tài khoản iCopier
  • Phí Hiệu quả đầu tư: Là phí iCopier trả cho iTrader, tính trên hiệu quả đầu tư của tài khoản iCopier.
  • Phí Quản lý tài khoản và Phí Thông tin có tổng giá trị từ 2%/năm – 7%/năm tùy cấp độ của iTrader và thỏa thuận của các bên.
  • Phí Hiệu quả đầu tư có giá trị từ 0% đến 40% tính trên lợi nhuận vượt mức của Tài khoản iCopier, tùy theo cấp độ của iTrader và thỏa thuận của các bên.
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?