Tại sao có chênh lệch khi cho vay/rút vốn iSave?

Trường hợp khách hàng không thể cho vay/rút vốn tối đa số dư tiền mặt trên TK chứng khoán hay tiểu khoản iSave vì hệ thống phong tỏa tiền để thanh toán nợ phí lưu ký phát sinh khi khách hàng có nắm giữ chứng khoán.

Phí lưu ký sẽ được cộng dồn hàng ngày và thanh toán cho Sở vào cuối tháng.

Xem biểu phí Dịch vụ chứng khoán TCBS tại đây

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?