Quy định sao chép lệnh như thế nào?

  • Khi lệnh của iTrader khớp, hệ thống sẽ sinh lệnh tự động cho iCopier
  • Lệnh sẽ được sinh theo nguyên tắc:
    Số lượng vị thế (iCopier) = SL đã khớp (của iTrader) * [(AUM của iCopier)/(AUM của iTrader)]

Giá đóng/mở = Giá iTrader khớp + biên độ

Tham khảo chi tiết nguyên tắc sinh lệnh tại Điều khoản và điều kiện, mục 3.4

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?