Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt (TCFF) là gì?

Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt (TCFF) là quỹ được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Kỹ Thương và đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn để tạo nguồn lợi tức tối ưu cho ngắn hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 6%/năm. Quỹ có mức độ rủi ro Thấp.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?