Liên kết TK Techcombank và tiểu khoản của iTrader như thế nào?

Hiện tại tiểu khoản của iTrader hoàn toàn độc lập và chưa được hỗ trợ liên kết với tài khoản ngân hàng.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?