Làm thế nào để hủy tiểu khoản iTrader?

iTrader phải đảm bảo các tiêu chí bên dưới.

  • Không có khách hàng (iCopier) nào đang sử dụng thông tin giao dịch của iTrader
  • Tiểu khoản iTrader không có cổ phiếu bao gồm cả các cổ phiếu đang chờ về hoặc được hưởng theo quyền

Lưu ý: Nếu iTrader huỷ tham gia chương trình iCopy thì sau 3 tháng kể từ ngày huỷ mới được đăng kí lại làm iTrader
iTrader có thể hủy tiểu khoản qua tính năng online trên TCInvest như hướng dẫn dưới đây:
User-added image

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?