Lãi/lỗ Hiệu quả đầu tư trên tiểu khoản iCopy hiển thị bằng 0?

Khi Quý khách mới đăng ký trở thành iTrader, các cổ phiếu có thể giao dịch trên tiểu khoản thường sẽ được chuyển sang tiểu khoản iCopy và bắt đầu tính lãi/lỗ vào ngày giao dịch kế tiếp. Hiệu quả đầu tư trên tiểu khoản iCopy sẽ chỉ được tính trên các cổ phiếu này mà không bao gồm các cổ phiếu sau:

  • Các cổ phiếu trên tiểu khoản ký quỹ
  • Các cổ phiếu không nằm trong danh mục whitelist.
  • Các cổ phiếu chờ về trên tiểu khoản thường
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?