Khi khách hàng chọn “Sao chép giao dịch mới” thì hệ thống sinh lệnh iCopy như thế nào?

Ngay khi iTrader có lệnh khớp, tiểu khoản iCopy của Quý khách sẽ tự đặt lệnh tương tự theo quy tắc:

* Cùng mã cổ phiếu

* Loại lệnh:
Lệnh LO (Chênh lệch không quá 10%, trừ với các giao dịch cắt lỗ và bán xử lý theo cài đặt của iCopier). Giá khớp:
+ Lệnh mua: Giá khớp lệnh mua của iCopier thường cao hơn iTrader
+ Lệnh bán: Giá khớp lệnh bán của iCopier thường thấp hơn iTrader
Lý do: Để đảm bảo lệnh của iCopier có khả năng khớp cao nhất. (Trường hợp vào phiên ATC, iTrader đặt lệnh LO/ATC, iCopier đặt lệnh theo iTrader => Giá khớp lệnh của iTrader và iCopier giống nhau, không bị chênh lệch. Nếu iCopier khớp được thì khớp ngay trong phiên ATC, nếu không khớp thì sang ngày hôm sau, phiên khớp lệnh liên tục sẽ sinh lệnh LO theo giá sát nhất với giá iTrader khớp theo nguyên tắc chênh lệch không quá 10%).

Lệnh MP (Trường hợp này chỉ xảy ra khi Trader đặt lệnh mua MP ở phiên ATC -> hệ thống sẽ sinh lệnh MP tương ứng cho iCopier)

* Khối lượng tỷ lệ với tỷ trọng tài sản trong tiểu khoản của iTrader
VD: iTrader tổng tài sản là 1 tỷ (bao gồm tiền và cổ phiếu theo thị giá hiện tại), iTrader đặt mua 1.000 cổ phiếu VIC giá 100.000, ứng với 100 triệu (10% tài sản). Tài sản trong tiểu khoản iCopy của Quý khách đang là 20 triệu, lệnh của Quý khách sẽ không thành công do 10% tài sản là 2 triệu không đủ mua 100 cổ VIC (lô chẵn tối thiểu trên sàn HSX). Tuy nhiên, nếu iTrader đặt mua 10.000 cổ POW giá 10, ứng với 100 triệu (10% tài sản). Lệnh của Quý khách sẽ được đẩy lên sàn là mua 200 POW với giá trị khoảng 2 triệu đồng (ứng với 10% tài sản)

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?