Khi khách hàng chọn “Sao chép giao dịch mới” thì hệ thống sinh lệnh iCopy như thế nào?

Ngay khi iTrader có lệnh khớp, tiểu khoản iCopy của Quý khách sẽ tự đặt lệnh tương tự theo quy tắc:

* Cùng mã cổ phiếu

* Loại lệnh:
Lệnh LO (Chênh lệch không quá 10%, trừ với các giao dịch cắt lỗ và bán xử lý theo cài đặt của iCopier). Giá khớp:
+ Lệnh mua: Giá khớp lệnh mua của iCopier thường cao hơn iTrader
+ Lệnh bán: Giá khớp lệnh bán của iCopier thường thấp hơn iTrader
Lý do: Để đảm bảo lệnh của iCopier có khả năng khớp cao nhất. (Trường hợp vào phiên ATC, iTrader đặt lệnh LO/ATC, iCopier đặt lệnh theo iTrader. Giá khớp lệnh của iTrader và iCopier giống nhau, không bị chênh lệch. Nếu iCopier khớp được thì khớp ngay trong phiên ATC, nếu không khớp thì sang ngày hôm sau, phiên khớp lệnh liên tục sẽ sinh lệnh LO theo giá sát nhất với giá iTrader khớp theo nguyên tắc chênh lệch không quá 10%).

Lệnh MP (Trường hợp này chỉ xảy ra khi Trader đặt lệnh mua MP ở phiên ATC,  hệ thống sẽ sinh lệnh MP tương ứng cho iCopier)

*Khối lượng tỷ lệ với tỷ trọng tài sản trong tiểu khoản của iTrader

Ví dụ minh hoạ:

iTrader có tổng tài sản là 1 tỷ (bao gồm tiền và cổ phiếu theo thị giá hiện tại) đặt mua 1,000 cổ phiếu VIC giá 100, giá trị lệnh mua là 100 triệu ứng với 10% tài sản của iTrader. Trong khi đó tổng tài sản trên khoản sao chép của iCopier là 20 triệu. Lệnh sao chép mua sẽ không thành công do 10% giá trị tài sản của iCopier là 2 triệu không đủ để mua 100 cổ phiếu VIC (lô chẵn tối thiểu trên sàn HSX).

Tuy nhiên, nếu iTrader đặt mua 10.000 cổ phiếu POW giá 10, giá trị lệnh mua là 100 triệu ứng với 10% tài sản của iTrader. Lúc này, lệnh sao chép mua cho iCopier sẽ đẩy lên sàn thành công với khối lượng hợp lệ là 200 cổ phiếu POW.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?