Khi khách hàng chọn “Sao chép danh mục hiện tại” thì hệ thống sinh lệnh iCopy như thế nào?

Cùng mã cổ phiếu

Loại lệnh: LO (Chênh lệch không quá 10%).
+ Trong phiên: Hệ thống sinh lệnh mua CP theo danh mục ngay sau khi KH chọn sao chép, dựa vào số tiền iCopier nộp vào và tỉ lệ phân bổ từng mã
+ Ngoài phiên: Hệ thống sinh lệnh mua CP theo danh mục đầu phiên khớp lệnh liên tục của phiên giao dịch tiếp theo, dựa vào số tiền iCopier nộp vào và tỉ lệ phân bổ từng mã.

*Khối lượng tỷ lệ với tỷ trọng tài sản trong tiểu khoản của iTrader

Ví dụ minh hoạ:

iTrader có tổng tài sản là 1 tỷ (bao gồm tiền và cổ phiếu theo thị giá hiện tại) đặt mua 1,000 cổ phiếu VIC giá 100, giá trị lệnh mua là 100 triệu ứng với 10% tài sản của iTrader. Trong khi đó tổng tài sản trên khoản sao chép của iCopier là 20 triệu. Lệnh sao chép mua sẽ không thành công do 10% giá trị tài sản của iCopier là 2 triệu không đủ để mua 100 cổ phiếu VIC (lô chẵn tối thiểu trên sàn HSX).

Tuy nhiên, nếu iTrader đặt mua 10.000 cổ phiếu POW giá 10, giá trị lệnh mua là 100 triệu ứng với 10% tài sản của iTrader. Lúc này, lệnh sao chép mua cho iCopier sẽ đẩy lên sàn thành công với khối lượng hợp lệ là 200 cổ phiếu POW.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?