Khi iTrader đặt lệnh cổ phiếu vào phiên ATC thì có sinh lệnh tương ứng cho TK iCopier không?

Có. Vào phiên ATC, iTrader đặt lệnh LO/ATC, iCopier đặt lệnh theo iTrader. Giá khớp lệnh của iTrader và iCopier giống nhau và không bị chênh lệch. Nếu iCopier khớp được thì khớp ngay trong phiên ATC, trường hợp không khớp lệnh:

  • Với lệnh mua thì sẽ không sinh lệnh mới vào ngày giao dịch kế tiếp.
  • Với lệnh bán thì sang ngày giao dịch kế tiếp, vào phiên khớp lệnh liên tục sẽ sinh lệnh LO theo giá sát nhất với giá iTrader khớp theo nguyên tắc chênh lệch không quá 10%).
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?