iWealth Partner đã đăng ký KPI nhưng muốn hủy/thay đổi chức danh có được không? Thời gian xử lý như thế nào? 

iWealth Partner cần đăng ký Chức danh và KPI (mục tiêu kinh doanh) muộn nhất ngày 1 hàng tháng.

Chức danh và KPI đăng ký sau ngày 1 của tháng sẽ được áp dụng cho tháng tiếp theo.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?