iTrader sẽ xem được thông tin gì của iCopier?

iTrader sẽ xem được các thông tin sau của tài khoản iCopier:

  • Họ và tên của iCopier
  • Giá trị sao chép của iCopier
  • % lãi/ lỗ của tài khoản iCopier
  • Điểm đánh giá của iCopier dành cho iTrader 
Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?