iCopier sẽ làm gì nếu iTrader hủy đăng ký tham gia chương trình?

iTrader chỉ có thể hủy đăng ký khi iTrader không có Copier hoặc đã đóng hết vị thế. Trường hợp iTrader đã đóng hết vị thể và hủy đăng ký, hệ thống sẽ gửi thông báo cho iCopiers.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?