Hiệu quả đầu tư của iCopier khác iTrader?

Do iTrader đã giao dịch được 1 thời gian trên iCopy, iCopier mới tham gia sao chép, như vậy:
– iCopier có thể không có các danh mục iTrader đang sở hữu
– iCopier có thể chọn “sao chép danh mục hiện tại” mà iTrader đang sở hữu để cùng sở hữu danh mục này nhưng mức giá khớp ở các thời điểm khác nhau thì hiệu quả sẽ khác nhau.
2. iCopier có thể không sao chép được lệnh của iTrader do:
– Tiền của iCopier không đủ để mua 1 lô chẵn theo quy định HSX, HNX
– Thanh khoản tại thời điểm khớp không có.
3. Thị giá của thị trường thay đổi quá nhanh nên giá có thể có biến động so với giá của iTrader (không quá 10%, trừ các giao dịch bán cắt lỗ hoặc bán xử lý theo như cài đặt của iCopier)

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?