Để kiểm tra chi tiết phí thuế tôi vào đâu để xem?

Phí thuế treo: Quý khách vào mục Giao dịch phái sinh chọn Tài sản xem “Tổng quan tiền” chi tiết “Phí thuế treo” tại chú thích “i”
Phí thuế đã thanh toán: Quý khách vào mục “Giao dịch phái sinh” và Xem chi tiết thông tin tại ‘Tra cứu”

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?