Chuyển tiền giữa các tiểu khoản có thu phí không?

Không. Trường hợp Quý khách không thể chuyển tối đa số dư tiền mặt giữa các tiểu khoản vì hệ thống phong tỏa tiền để thanh toán nợ phí lưu ký phát sinh khi Quý khách có nắm giữ chứng khoán.

Phí lưu ký sẽ được cộng dồn hàng ngày và thanh toán cho Sở vào cuối tháng. Tham khảo biểu phí dịch vụ chứng khoán tại đây.

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?

Total 0 Votes
0%

Bạn muốn góp ý về bài viết?

+ = Verify Human or Spambot ?