Bạn đồng hành, Đối tác phát triển kinh doanh iWealth Partner, Trở thành iWealth Partner

iWealth Partner đề xuất thay đổi hoa hồng cổ phiếu

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Có. Hệ thống sẽ gửi thông báo ngay tại thời điểm khách hàng xác nhận yêu cầu trên TCInvest

Yêu cầu sẽ tự động hết hạn sau 30 ngày nếu đối tác không xác nhận/từ chối.

Hoa hồng được thanh toán bằng iXu (có thể quy đổi thành tiền mặt) vào TK chứng khoán của iWealth Partner chậm nhất ngày 15 tháng tiếp theo.(1 iXu = 1,000 VNĐ)

Tags :