Quản lý tiền, Tối ưu tiền nhàn rỗi (Két vàng iSave/iON)

iSave – Két vàng sinh lãi

Lãi suất theo ngày tại iSave từ 3.5-6%/năm 

+ Lãi suất ngày: KH để tiền trong Két vàng iSave có lãi suất hàng ngày là 3.5%/năm.
+ Thưởng tròn tuần: Số dư ngày tối thiểu của 1 tuần (từ thứ 2-CN) được cộng thêm 1%/năm
+ Thưởng tròn tháng: Số dư ngày tối thiểu của 1 tháng (từ 1 đến cuối tháng) được cộng thêm 1.5%/năm
Tổng tiền lãi trả hàng tháng = Lãi ngày + Thưởng tròn tuần + Thưởng tròn tháng
(Tiền lãi nhận được sẽ chịu 5% thuế thu nhập cá nhân)

Tìm kiếm
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi thường gặp

c Expand All C Collapse All

Không

Không. Lãi iSave sẽ được tự động chuyển vào Tiểu khoản thường (thuộc TK chứng khoán) của khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

Tiền lãi của tháng sẽ được chuyển vào Tiểu khoản thường (thuộc TK chứng khoán) của khách hàng.

Tags :